Vraag en Antwoord

Vraag aan medeconsumenten

Heeft u een typische gebruikersvraag, vraag het aan onze klanten, misschien hebben zij een goede suggestie of kunnen tips uit eigen ervaring geven.

 
Veelgestelde vragen

Betaling

Waarneer begin ik met betalen ?

Pink Energie brengt u vrijwel direct na de totstandkoming van een aansluiting een maandelijks voorschotbedrag in rekening. Dit voorschotbedrag wordt berekend op basis van het door u vermelde jaarverbruik en de bij ons bekende meetgegevens. Wanneer deze bedragen naar uw mening te hoog of te laag zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te passen.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen ?

Wanneer deze bedragen naar uw mening te hoog of te laag zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te passen.

Waarneer ontvang ik een rekening (jaar- of eindafrekening) ?

Eén maal per jaar, maar ook als u overstapt naar een andere leverancier of wanneer u verhuist, ontvangt u van uw Pink Energie een gespecificeerde rekening. Deze rekening is gebaseerd op uw daadwerkelijke verbruik zoals dit door de meters is gemeten. Wanneer er geen meterstanden bekend zijn, mag Pink Energie de rekening opmaken op basis van een geschatte meterstand door de netwerkbeheerder. Indien PinkEnergie later via de netbeheerder alsnog goede meterstanden ontvangt, dan zullen wij de rekening binnen 14 dagen aanpassen. In de gespecificeerde rekening worden alle door u betaalde voorschotbedragen verwerkt. De eventueel nog openstaande voorschotnota's hoeven dus niet meer betaald te worden.

Hoe verander ik de betaalwijze ?

Indien u dit nog niet gelijk bij de aanmelding heeft geregeld, bieden wij u de mogelijkheid om dit alsnog via een machtigingsformulier te regelen.

Wat is de incassodatum van de voorschotbedragen ?

Op elke 25ste dag van de maand wordt uw maandbedrag geincasseerd via automatische incasso.

Wat als u niet op tijd betaald heeft ?

Vanzelfsprekend moet u de rekeningen van Pink Energie binnen de betaaltermijn betalen. Wanneer dit niet is gebeurd, ontvangt u van ons een betalingsherinnering met het verzoek om zo snel mogelijk te betalen. Heeft u na de vervaldatum nog niet betaald, zullen wij u een aanmaning sturen. De eerste keer binnen een jaar zullen wij u nog geen aanmaningskosten in rekening brengen. Mochten wij echter meerdere malen een aanmaning moeten versturen, zullen wij u voor iedere (volgende) aanmaning een bedrag van € 7,50 aan aanmaningskosten in rekening brengen.

Wat gebeurt er wammeer u niet betaald ?

Wanneer u uw rekeningen niet betaalt, heeft Pink Energie het recht om u niet langer te blijven leveren. Pink Energie zal uiteraard eerst diverse pogingen doen om u tot betalen te bewegen door het sturen van een herinnering en een aanmaning. Daarnaast zullen wij u proberen telefonisch te benaderen. Komen wij dan niet tot een overeenstemming, of lukt het niet om contact met u op te nemen, zullen wij de levering aan u staken en een deurwaarder inschakelen. 

Kan ik een betalingsregeling treffen ?

Wanneer u bijvoorbeeld een hoge jaarafrekening echt niet direct kunt betalen, dan is het verstandig om ons dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de rekening schriftelijk/ telefonisch te laten weten. Het is bij ons namelijk wel mogelijk om hoge rekeningen vanaf € 250,- gespreid te betalen. U voorkomt hiermee dat wij u aanmaningen zullen gaan sturen en uw schuld almaar groter wordt. GewoonEnergie is echter niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen. Het moet wel een oplossing zijn voor het betaalprobleem en u moet in staat zijn uw schuld door middel van maximaal drie betalingstermijnen te voldoen. Ook uw andere rekeningen, bijvoorbeeld de maandelijkse voorschotnota's, dient u op tijd te blijven betalen. 

Wat kan ik doen als mijn rekening niet klopt ?

Wanneer u meent dat de rekening niet juist is, moet u binnen de betaaltermijn schriftelijk en gemotiveerd uw bezwaren aan Pink Energie kenbaar maken. Alleen dan zult u het recht hebben om uw betalingsverplichting uit te stellen totdat Pink Energie zich over uw bezwaren heeft uitgesproken. anneer wij uw bezwaren ongegrond vinden en u meent dat dit ten onrechte is, kunt u uw geschil uiterlijk drie maanden nadat u door ons schriftelijk op de hoogte bent gesteld, voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water. De rekening dient u in dit geval wel te betalen. Pink Energie zal pas stoppen met het treffen van incasso maatregelen op het moment dat wij van het secretariaat van de Geschillencommissie hebben vernomen dat u het geschil aan de Geschillencommissie hebt voorgelegd. Wanneer de Geschillencommissie uw bezwaren wel gegrond verklaart, zal Pink Energie u het teveel betaalde terugbetalen.

Ik krijg geld terug en toch gaat mijn termijnbedrag omhoog. Hoe kan dat ?

Bij het bepalen van uw nieuwe termijnbedrag wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Uitgangspunt blijft uw jaarverbruik. Stijgingen van de energieprijzen en de Energiebelasting zijn echter ook van invloed op de hoogte van het termijnbedrag. Door de mogelijke kostenverhogingen alvast in uw termijnbedrag te verrekenen, komt u aan het eind van het jaar niet voor onaangename verrassingen te staan.

Ik moet veel bijbetalen. Waar kan dat aan liggen ?

Er zijn verschillende oorzaken waardoor uw nota hoger kan uitvallen dan verwacht. Kijk in eerste instantie of de eindstanden op uw nota in de buurt liggen van de standen op uw meter(s). De mogelijkheid bestaat dat deze zijn geschat of onjuist zijn doorgekomen. Ook als uw meterstanden vorig jaar te laag geschat zijn, kan het voorkomen dat u nu moet bijbetalen. Misschien heeft u nieuwe apparatuur, zoals een wasdroger of een afwasmachine? Of was het een strenge winter, waardoor u meer gestookt heeft dan gewoonlijk? Bij particuliere klanten kan gezinsuitbreiding ook een rol spelen bij een verhoogde nota.

Ik heb een tegoed op mijn jaar- of eindnota. Wanneer wordt dit overgemaakt ?

PinkEnergie maakt haar betalingen wekelijks over. Indien u een tegoed heeft, zal dit dus circa binnen 7 dagen op uw rekening staan. Mocht u deze gelden dringend nodig hebben, neem dan even telefonisch contact met ons op, of stuur een mail naar onze klantenservice (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).

Contract

Hoeveel verschillende rekeningen krijg ik ?

Als u zowel stroom als gas afneemt bij Pink Energie dan krijgt u maandelijks 1 rekening waar alles helder op staat

Wat voor voorwarden stelt Pink Energie aan de leveringsovereenkomst ?

In ons exemplaar van de Algemene Leveringsvoorwaarden staan belangrijke afspraken tussen u en PinkEnergie vastgelegd. Ze regelen de rechten en verplichtingen van zowel ons als die van u als klant en zijn door de toezichthouder, de Energiekamer van de NMa, gecontroleerd. U kunt deze zelf downloaden van onze site.

Wat is het opzegtermijn van mijn contract ?

U kunt altijd met een opzegtermijn van één maand bij ons weg.

Hoe kan ik mijn leveringsovereenkomst met Pink Energie verlengen ?

U hoeft hiervoor niets te doen. Dit wordt automatisch door Pink Energie voor dezelfde contractsperiode, diensten en de op dat moment geldende prijzen gedaan. U krijgt altijd bij ons de beste prijs en niet zoals bij vele andere een minder scherpe prijs bij verlengen.

Wat gebeurt er met de overeenkomst van een overleden klant ?

In geval van overlijden van één van onze klanten, willen wij u en de andere nabestaanden allereerst condoleren. Om de verdere afhandeling goed te laten verlopen, dient u of een andere zaakwaarnemer ons een brief te sturen om ons op de hoogte te stellen. Wij verzoeken u in deze brief aan te geven wie er is overleden, uw gegevens (naam, adres en telefoonnummer) en hoe u zijn/haar administratie verder wilt afhandelen. Tevens dient u in deze brief aan te geven, welk factuuradres wij moeten hanteren, het rekeningnummer (voor incassering/terugbetaling na de eindafrekening), dat u de overeenkomst wilt beëindigen/overnemen en de datum beëindiging overeenkomst. Als u de overeenkomst wilt beëindigen, brengen wij in dit geval geen opzegvergoeding in rekening.

Energiebelasting

Wat is energiebelasting ?

Deze belasting is door de overheid ingevoerd om een lager energieverbruik te stimuleren.

Wordt er ook BTW geheven over energiebelasting ?

Ja, volgens hetzelfde principe als bij benzine- en tabakaccijns.

Wat is kortingsheffing ?

De heffingskorting energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. PinkEnergie verrekent dit bedrag via de maandelijkse voorschotten en op de jaarafrekening. Op de specificatie van de afrekening staat een kopje 'Energiebelasting' waaronder ook de heffingskorting energiebelasting staat vermeld. De belastingvermindering bedraagt €318,62 (excl.BTW tariefniveau 2009) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer, dan wordt de heffingskorting naar evenredigheid verrekend.

Energiemarkt

Wat is een EAN-code voor energie ?

De EAN-code (European Article Number) is een uniek nummer van 18 cijfers. Iedere gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft haar eigen EAN-code.

Wat zijn transportkosten ?

Het transporteren van energie kost geld. Maar ook de aanleg en het onderhoud aan onder andere elektriciteitskabels en het gasnet. Ook de aansluitingen en het net vallen onder de post transport, evenals het verhelpen van storingen.

Wat is vastrecht ?

Vastrecht zijn de vaste kosten voor onder ander facturering, incasso, win-spel, wanbetaling en onze winstmarge. Dit is het bedrag waarvoor wij het doen, alle andere kostenonderdelen krijgt u tegen inkoopprijs.

Waarom komt er een vast bedrag voor de kosten van de netbeheerder (het capaciteitstarief) ?

De invoering van het capaciteitstarief is wettelijk bepaald. Hierdoor worden de administratieve processen eenvoudiger, omdat er voor de vaststelling van het transporttarief geen verbruiksgegevens meer nodig zijn. De leverancier kan de verbruiksgegevens zelf vaststellen, zonder afstemming met de netbeheerder. Dit beperkt het berichtenverkeer tussen netbeheerder en leverancier en vermindert de onderlinge afhankelijkheid. Daardoor zouden er minder fouten in de facturatie mogen zitten. (Zie concept wetswijziging).

Waar bestaan de netbeheerkosten uit ?

De netbeheerskosten bestaan voor Elektriciteitsaansluitingen uit: vastrecht aansluitdienst, transportdienst (vastrecht transportdienst en een capaciteits afhankelijk tarief), de systeemdiensten Tennet (landelijke netbeheerder) en meterhuur (indien van toepassing). De netbeheerskosten bestaan voor Gasaansluitingen uit: vastrecht aansluitdienst, transportdienst (vastrecht transportdienst en een capaciteits afhankelijk tarief) en meterhuur (indien van toepassing).

Aan wie betaal ik netbeheerskosten ?

U betaalt de netbeheerskosten aan Pink Energie. Anode handelt het verdere contact af met uw netbeheerder, waardoor u al uw elektriciteitskosten op één rekening ontvangt.

Waar vind ik informatie over gasregiotoeslag ?

De leveringsprijs voor gas is afhankelijk van de regio waar het gas wordt geleverd. Per regio wordt een toeslag berekend op de prijs per m3. Naarmate de afstand tussen een regio en Groningen - waar aardgas wordt gewonnen - groter is, wordt de toeslag hoger

Wat is een netbeheerder ?

Een netbeheerder is een vennootschap die op grond van de wet is aangewezen voor het beheer van één of meerdere netten. Hierbij onderscheiden we regionale en landelijke netbeheerders. De netbeheerder is verantwoordelijk voor een ononderbroken transport van energie naar uw installatie tot en met de meteraansluiting. Bij een storing kunt u bellen met het Nationaal Storingsnummer gas en stroom: 0800-9009 (gratis). De netbeheerder zal de storing voor u oplossen. Vanaf de datum 1 januari 2009 betaalt u een vast bedrag per maand aan uw netbeheerder, namelijk het zogenaamde Capaciteitstarief.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen transport en levering ?

In een vrije energiemarkt maken we onderscheid tussen het transport van energie en de levering ervan. In Nederland ligt al een uitgebreide infrastructuur voor het transport van gas en elektriciteit. Daarnaast nog een netwerk aanleggen als concurrerend alternatief zou economisch niet verantwoord zijn. Daarom is wettelijk geregeld dat iedere leverancier en iedere afnemer gebruik moet kunnen maken van de bestaande netwerken. Om die situatie zo zuiver mogelijk te maken, is het van belang dat een energiebedrijf dat beide diensten (levering en netwerk) aanbiedt, geen andere leveranciers van zijn netwerk kan weren.

Pink Energie

Wat gebeurt er als Pink Energie failliet gaat ?

Uw energielevering komt NOOIT in gevaar, de overheid heeft er voor gezorgd dat automatisch de aansluitingen bij een andere energieleverancier ondergebracht worden tegen de condities die u met PinkEnergie heeft afgesproken.

Wat kan ik doen met een klacht over Pink Energie ?

Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u vriendelijk om hierover een korte uiteenzetting te versturen naar onze klantenservice. Dat kan via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of schriftelijk (Postbus 9424, 3007AK, Rottterdam). Hierdoor stelt u PinkEnergie in staat om haar service continu te verbeteren. Onze klantenservice zal binnen twee werkdagen op uw mail of brief reageren

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben over Pink Energie ?

Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop onze klantenservice uw klacht heeft behandeld, kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Energie (www.geschillencommissie.nl ) of aan de rechter. De Geschillencommissie biedt een goedkope mogelijkheid om geschillen tussen u en uw Pink Energie te beslechten. De vergoeding die u moet betalen wanneer u een geschil aan de commissie wilt voorleggen wordt door ons aan u vergoed wanneer uw klacht door de commissie gegrond wordt verklaard.

Wat zijn de kosten van electriciteit bij Pink Energie ?

Wilt u weten welke tarief het meest gunstig voor u is en wat het u ongeveer op jaarbasis gaat kosten? Ga dan naar voorbeeldberekening. Via ons rekenvoorbeeld verkrijgt u een fictieve factuurberekening op basis van de door u aangegeven keuzes.

Meteraansluiting

Wat betekent aansluitwaarde ?

Het maximale vermogen dat een elektrisch apparaat, gastoestel of meterkast aankan. De aansluitwaarde wordt uitgedrukt in kilowatt [kW].

Waar kan ik terecht als ik mijn aansluiting wil wijzigen ?

Voor het vernieuwen of verzwaren van uw aansluiting, kunt u de contactgegevens van uw netbeheerder vinden op de websites www.energiekamer.nl (onder transport) of www.eancodeboek.nl.

Hoe wissel ik tussen een enkel- en een dubbeltariefmeter ?

Neem hiervoor contact op met uw eigen netbeheerder. U kunt de contactgegevens van uw netbeheerder vinden op de websites www.nma-dte.nl (onder transport) of www.eancodeboek.nl.

Wat moet ik doen als mijn meter defect is ?

Wanneer u een defect aan de meter heeft, kunt u direct contact opnemen met dit telefoonnummer: Nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800-9009 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar).

Wat is een "Slimme meter" ?

Een Slimme Meter is een op afstand uitleesbare elektriciteit- en/of gasmeter.

Wanneer en voor wie is de slimme meter ?

In principe krijgen alle huishoudens in Nederland op termijn Slimme Meters. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dat besloten en het kabinet heeft met dit voorstel ingestemd. Eind dit jaar wordt naar alle waarschijnlijkheid de wet bekrachtigd na behandeling in de Eerste Kamer.

Wanneer krijg ik een slimme meter ?

Vanaf 2009 worden de Slimme Meters geplaatst in nieuwbouw, bij renovaties en bij woningverbetering waarbij het energielabel B wordt verkregen. Vanaf 2011 zal begonnen worden in alle huishoudens Slimme Meters te plaatsen. Dit proces heeft waarschijnlijk een looptijd van ongeveer zes jaar.

Wat kost de slimme meter ?

Het vervangen van uw huidige meters door Slimme Meters kost u niets. Wel blijft u net als nu betalen voor de meterhuur. Wanneer u zelf een Slimme Meter aanvraagt, brengt de netwerkbeheerder u mogelijk wel kosten in rekening.

Voordelen van de slimme meter ?

1.U hoeft uw meterstanden niet meer door te geven en kunt het dus ook niet vergeten.
2.Er hoeft geen meteropnemer meer bij u aan de deur te komen.
3.U kunt rekenen op betere facturen, omdat meterstanden op elk moment beschikbaar zijn. Schatten van meterstanden, of fouten bij het doorgeven ervan, behoren tot het verleden.
4.U krijgt een beter inzicht in uw energieverbruik. De Slimme Meter maakt het mogelijk dat u vaker en beter geïnformeerd wordt over uw verbruik, waardoor u indien nodig energiebesparende maatregelen kunt treffen.
5.Voorlopig zijn deze voordelen nog niet beschikbaar. De nieuwe meters worden in eerste instantie behandeld alsof het gewone meters zijn. U zult dus nog gewoon jaarlijks uw meterstanden moeten doorgeven.

Wat is het verschil tussen een enkele en een dubbele meter ?

Bij een dubbele meting wordt er onderscheid gemaakt tussen enerzijds de kWh die u op werkdagen overdag gebruikt en anderzijds het verbruik in de nacht en in het weekend. De werkelijke omschakeltijd ligt in de meeste gebieden op 07:00 uur 's morgens en 23:00 uur 's avonds, in sommige gebieden 's avonds al om 21:00 uur. Het kan dan interessant zijn om uw verbruik naar avond/nacht of weekend te verschuiven. Een enkele meting maakt geen onderscheid. Soms wordt een enkele meting doorgegeven, terwijl er toch een meter met twee telwerken hangt. Deze worden dan eenvoudig bij elkaar geteld. Een overgang van enkel naar dubbel of terug wordt door uw netbeheerder uitgevoerd.

Wat is het verschil tussen enkel- en dubbeltariefmeter ?

U kunt stroom afnemen met de zogenaamde enkel tariefmeter; op deze manier betaalt u één prijs voor elektriciteit, ongeacht het tijdstip van stroomafname. Als u een meter heeft met twee aangesloten telwerken, dan wordt het elektriciteitsverbruik (indien bij ons of uw netwerkbeheerder aangegeven) in de daluren tegen laagtarief berekend. In de overige uren wordt gerekend met een hoog tarief.

Wat zijn de tijden voor standaardtarief en verlaagd tarief ?

Het laagtarief geldt van maandag tot en met vrijdag van 23.00 uur tot 07.00 uur de volgende morgen, in het weekend van vrijdag 23.00 uur tot maandag 07.00 uur 's ochtends en op officiële feestdagen (1 januari, 1e en 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag). De piek- en daluren worden vastgesteld door uw lokale netbeheerder.

Is een dubbeltariefmeter voor mij voordelig ?

Het kan interessant zijn om uw verbruik naar avond/nacht of weekend te verschuiven. Een enkele meting maakt geen onderscheid. Soms wordt een enkele meting doorgegeven, terwijl er toch een meter met twee telwerken hangt. Deze worden dan eenvoudig bij elkaar geteld. Een overgang van enkel naar dubbel of terug wordt door uw netbeheerder uitgevoerd. Controleer of u met een dubbeltariefmeter (=dag-/nachttariefmeter) ook voor dubbeltarief wordt afgerekend. In sommige plaatsen wordt standaard een meter met twee telwerken geplaatst. Dit wil niet zeggen dat er ook dubbeltarief berekend wordt. U kunt dit controleren bij het in rekening gebrachte verbruik op uw jaarnota. Bij dubbeltarief op uw nota vindt u twee verschillende tarieven. Heeft u al een dubbeltariefmeter, dan heeft u daar met de huidige prijzen voordeel van als minimaal 40% van uw verbruik in de laagtariefuren valt.

Wie is mijn netbeheerder ?

De contactgegevens van uw netbeheerder kunt u vinden op de websites www.energiekamer.nl (onder transport) of www.eancodeboek.nl.

Meterstanden

Waarom moet ik de meterstanden doorgeven bij aanmelding ?

Om het mogelijk te maken een zuivere splitsing te maken met uw vorige leverancier. U kunt tot 10 dagen na switchen van leverancier de standen doorgeven. Gebeurt dit niet dan wordt er door een overheidsinstantie (clearinghouse) een bindende schatting gemaakt.

Waarom verzoekt Pink Energie om een tussentijdse meterstand opname ?

Dit is een service van ons en dit kan in uw voordeel uitwerken. Per 1 januari 2009 is voor alle huishoudens de wijze waarop de transportkosten van de netbeheerder worden berekend veranderd. In dit nieuwe systeem betaalt u niet langer een bedrag afhankelijk van uw verbruik, maar een vast bedrag per maand op basis van uw aansluitwaarde. De hoogte van dit zogenaamde Capaciteitstarief is door de netbeheerder vastgesteld op basis van uw werkelijke of geschatte meterstand.

Hoe wordt mijn meterstamd bepaald ?

Een voorwaarde voor levering is dat u een geijkte meter ter beschikking heeft en dat er iemand is die de meterstanden bij u opvraagt dan wel komt opnemen. Hiervoor heeft u een meetovereenkomst nodig met een zogenaamde erkende meetverantwoordelijke. Uw regionale netbeheerder zorgt voor een erkende meetverantwoordelijke. De standen van een meter die voldoet aan de IJkwet, zijn bindend voor u en voor ons (en voor de netbeheerder).

Wat kan ik doen als de meterstanden niet kloppen ?

Wanneer u of Pink Energie twijfelt aan de juistheid van de meterstanden, is het zaak om eerst opheldering te vragen aan de erkende meetverantwoordelijke. Wanneer ook dan nog twijfel blijft bestaan, kan een nader onderzoek worden ingesteld naar de meter. Dit onderzoek kan aangevraagd worden door u of door ons. Wij moeten het met elkaar eens zijn wie dit onderzoek gaat uitvoeren. Blijkt uit het onderzoek dat de meter prima functioneert en dat de meetgegevens juist zijn, dan zijn de kosten van het onderzoek voor degene die om het onderzoek heeft gevraagd. Blijkt uit het onderzoek dat de meter en/of de meetgegevens niet juist zijn, dan zijn de kosten van het onderzoek in principe voor u. Deze kosten kunt u mogelijk terughalen bij degene die voor uw meter en meting moet zorgdragen. Uiteraard heeft ook de netbeheerder belang bij een goede meetinrichting. Zijn rechten en plichten zijn geregeld in de aansluit- en transportovereenkomst.

Wat waarneer de meter inderdaad niet blijkt te kloppen ?

In dat geval zal Pink Energie uw rekeningen binnen 10 werkdagen corrigeren. Dit zal echter alleen gebeuren over ten hoogste 24 maanden gerekend vanaf het moment dat er twijfel is ontstaan over de juistheid van de meter en/of de meting en deze twijfel bekend is gemaakt. De herberekening wordt gemaakt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Wanneer het onderzoek geen uitsluitsel biedt wat het verbruik zou moeten zijn geweest, kan Pink Energie de herberekening maken op basis van een schatting. Deze schatting kan Pink Energie vaststellen na overleg met de netbeheerder en de erkende meetverantwoordelijke. 

Hoe kan ik mijn meterstanden doorgeven ?

Neemt u hiervoor contact op met uw eigen netbeheerder. U kunt de contactgegevens van uw netbeheerder vinden op de websites www.energiekamer.nl (onder transport) www.eancodeboek.nl.

Ik heb de verkeerde standen doorgegeven. Hoe kan ik dit corrigeren ?

Dit verschilt per netwerkbeheerder, maar meestal kunnen meterstanden die u via internet of telefoon heeft doorgegeven nog dezelfde dag worden gewijzigd. Dat kan weer via de telefoon of het internet. Wanneer u pas later ontdekt dat u niet de juiste standen heeft doorgegeven, kunnen deze veelal niet meer worden aangepast. Pink Energie kan daarna alleen verwerken, wat de netwerkbeheerder aangeeft. Wij adviseren u bij standen die erg afwijken dan ook contact op te nemen met de klantenservice van uw netwerkbeheerder.

Waarom zijn de meterstanden op de jaarnota anders dan de meterstanden die ik heb doorgegeven ?

Als u uw meterstanden niet op tijd aan de netbeheerder levert en/of al te veel afwijken van de door de netwerkbeheerder vermeende standen, maakt de netbeheerder een schatting van uw standen. Deze schatting kan afwijken van uw werkelijke meterstanden. Het is daarom dan ook belangrijk dat u tijdig deze standen aan de netbeheerder doorgeeft.

Hoe en waar is mijn meterstand af te lezen ?

Dat ligt aan uw meter. De plaats van het telwerk dat de dal/piekuren aangeeft is per regio/plaats verschillend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw netwerkbeheerder of onze klantenservice. U kunt de contactgegevens van uw netbeheerder vinden op de websites www.energiekamer.nl (onder transport) www.eancodeboek.nl..

Opzeggen

Hoeveel bedraagst de opzegvergoeding in geval van een variable contract ?

niets

Ik wil eerder van het contract af dan het einde contractdatum, kan dat ?

Ja, u kunt ALTIJD, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, een leveringsovereenkomst beëindigen met ons.

Hoe regel ik een fysieke afsluiting ?

Indien u uw diensten of producten fysiek wilt laten beëindigen, dus u wilt de meters laten afsluiten en u blijft woonachtig of eigenaar van het pand, dan gaat daaraan eerst de beëindiging van de leveringsovereenkomst(en) vooraf.

Hoe annuleer ik de leveringsovereenkomst die ik rechtstreeks met PinkEnergie, of via tussenpersoon ben aangegaan ?

Nadat u een bevestiging van ons heeft ontvangen dat u klant bent geworden, heeft u nog zeven werkdagen de tijd om ons schriftelijk te laten weten, dat u de overeenkomst wenst te annuleren. Wij zullen uw overstap dan ook pas na deze zeven werkdagen in gang gaan zetten.

Ik heb een overeenkomst met een nieuwe leverancier gesloten, maar bij nader inzien heb ik hier spijt van. Kan ik nog terug naar Pink Energie ?

Nadat u een bevestiging heeft ontvangen dat u klant bent geworden, heeft u nog zeven werkdagen de tijd om de nieuwe leverancier schriftelijk te laten weten dat u de overeenkomst wenst te annuleren. De nieuwe energieleverancier zal uw overstap dan ook pas na deze zeven werkdagen in gang zetten.

Wat is de opzegtermijn voor Gas

De overeenkomsten zijn door de klant op ieder moment schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen

Wat is de opzegtermijn voor Stroom

De overeenkomsten zijn door de klant op ieder moment schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen
Overstappen

Hoe moet ik overstappen naar Pink Energie ?

U kunt op onze website doorgeven dat u wilt switchen. Binnen 10 minuten heeft u alle stappen doorlopen en dan wordt verder alles voor u geregeld. Het is handig als u de meterstanden bij de hand heeft. Verder krijgt u altijd van ons een 'voorbeeld berekening' en het contract vooraf te zien (dit printen, ondertekenen en samen met een kopie van uw paspoort opsturen naar PinkEnergie). Ook krijgt u van ons de handige opzegformulieren voor uw oude energieleverancier (printen, handtekening zetten en opsturen). Heel eenvoudig dus.

Waarom moet ik mijn postcode en huisnummer invoeren voor een voorbeeldberekening ?

Om voor u de juiste tarieven voor bijvoorbeeld transport en type aansluiting te kunnen berekenen zijn de juiste gegevens nodig.

Loop ik nu het ricsico om twee energieleveranciers te krijgen ?

Nee, pas als uw huidige energiecontract is opgezegd treedt ons contract in werking.

Kan ik zonder energie komen als ik switch ?

Nee, nooit!

Hoe lang duurt het voordat ik van energie leverancier ben gewisseld ?

Dit hangt grotendeels van de netbeheerder af, normaliter is het binnen 2 weken allemaal geregeld.

Kan ik nog van keuze veranderen nadat ik klant ben bij Pink Energie ?

U heeft een bedenktijd van 7 dagen.

Hoe weet ik vanaf wanneer ik energie van jullie ontvang ?

Uw overstap is gerealiseerd zodra PinkEnergie bij de netbeheerder in het register is genoteerd. Vanaf dat moment begint de levering via PinkEnergie. Van de precieze datum ontvangt u achteraf bericht van ons.

Storingen

Wie is verantwoordelijk voor een energie storing ?

Uw netbeheerder behandelt storingen in uw gas- of elektriciteitsvoorziening waarvan de oorzaak niet gelegen is in uw (eigen) energie-installatie. De netbeheerder is immers verantwoordelijk voor een ononderbroken transport van energie naar uw installatie tot en met de met PinkEnergie aansluiting.

Waar kan ik een storing melden ?

Om storing te melden bel 0800 - 9009 (gratis). Dit is het 'Nationaal storingsnummer gas en stroom', het centrale landelijke telefoonnummer voor meldingen van storingen in de gas- en/of elektriciteitsvoorziening. Via het Nationaal Storingsnummer zijn alle netbeheerders in Nederland bereikbaar, dus ook de netbeheerder waarvan u klant bent.

Waar kan ik een gaslek melden ?

Wanneer u een gaslucht ruikt, kunt u dit direct contact opnemen met het Nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800-9009 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar).

Stroom en Gas

Wat is grijze stroom ?

Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt met de traditionele brandstoffen zoals kolen, gas, olie en kernenergie.

Wat is groene stroom ?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen zoals water, wind, zon en biomassa.

Bestaat groen gas ?

Nee, dit is een sprookje, bio-gas en groene stroom bestaan wel. Alhoewel de term "groene stroom" eigenlijk misleidend is. Ook groene stroom is sterk milieu vervuilend. Het is doodgewoon een slimme marketingterm die maar al te graag gebruikt wordt om net te doen alsof het mogelijk is om in massa stroom te produceren zonder dat het zwaar belastend is voor het milieu. Helaas is het NIET mogelijk om ECHT 100% groen te zijn, energiebesparen is nog altijd het beste alternatief. Verder trachten alle energieproducenten wel steeds minder milieubelastend te produceren. Echt groen produceren is de grootste uitdaging de komende 30 jaar binnen de energiebranche. 

 

Verhuizen

Hoe draag ik mijn contract over aan een nieuwe bewoner ?

Als u met een nieuwe bewoner afspreekt dat deze uw leveringsovereenkomst (vast contract) overneemt, kunt u dit via ons verhuisformulier doorgeven.

Wijzigingen

Hoe wijzig ik mijn persoonlijke gegevens ?

In verband met de vertrouwelijkheid van uw gegevens, kunt u uw persoonlijke gegevens (factuuradres, bankrekeningnummer etc.) alleen met een ondertekende brief wijzigen.

Waarom kan ik niet gewoon via mijn klantnummer wijzigingen aanvragen ?

Pink Energie hecht veel waarde aan uw privacy en is van mening dat het gebruik van alleen een klantnummer misbruikt kan worden.