Storingen

Wie is verantwoordelijk voor een energie storing ?

Uw netbeheerder behandelt storingen in uw gas- of elektriciteitsvoorziening waarvan de oorzaak niet gelegen is in uw (eigen) energie-installatie. De netbeheerder is immers verantwoordelijk voor een ononderbroken transport van energie naar uw installatie tot en met de met PinkEnergie aansluiting.

Waar kan ik een storing melden ?

Om storing te melden bel 0800 - 9009 (gratis). Dit is het 'Nationaal storingsnummer gas en stroom', het centrale landelijke telefoonnummer voor meldingen van storingen in de gas- en/of elektriciteitsvoorziening. Via het Nationaal Storingsnummer zijn alle netbeheerders in Nederland bereikbaar, dus ook de netbeheerder waarvan u klant bent.

Waar kan ik een gaslek melden ?

Wanneer u een gaslucht ruikt, kunt u dit direct contact opnemen met het Nationaal storingsnummer gas en stroom: 0800-9009 (gratis, 24 uur per dag bereikbaar).