Meterstanden

Waarom moet ik de meterstanden doorgeven bij aanmelding ?

Om het mogelijk te maken een zuivere splitsing te maken met uw vorige leverancier. U kunt tot 10 dagen na switchen van leverancier de standen doorgeven. Gebeurt dit niet dan wordt er door een overheidsinstantie (clearinghouse) een bindende schatting gemaakt.

Waarom verzoekt Pink Energie om een tussentijdse meterstand opname ?

Dit is een service van ons en dit kan in uw voordeel uitwerken. Per 1 januari 2009 is voor alle huishoudens de wijze waarop de transportkosten van de netbeheerder worden berekend veranderd. In dit nieuwe systeem betaalt u niet langer een bedrag afhankelijk van uw verbruik, maar een vast bedrag per maand op basis van uw aansluitwaarde. De hoogte van dit zogenaamde Capaciteitstarief is door de netbeheerder vastgesteld op basis van uw werkelijke of geschatte meterstand.

Hoe wordt mijn meterstand bepaald ?

Een voorwaarde voor levering is dat u een geijkte meter ter beschikking heeft en dat er iemand is die de meterstanden bij u opvraagt dan wel komt opnemen. Hiervoor heeft u een meetovereenkomst nodig met een zogenaamde erkende meetverantwoordelijke. Uw regionale netbeheerder zorgt voor een erkende meetverantwoordelijke. De standen van een meter die voldoet aan de IJkwet, zijn bindend voor u en voor ons (en voor de netbeheerder).

Wat kan ik doen als de meterstanden niet kloppen ?

Wanneer u of Pink Energie twijfelt aan de juistheid van de meterstanden, is het zaak om eerst opheldering te vragen aan de erkende meetverantwoordelijke. Wanneer ook dan nog twijfel blijft bestaan, kan een nader onderzoek worden ingesteld naar de meter. Dit onderzoek kan aangevraagd worden door u of door ons. Wij moeten het met elkaar eens zijn wie dit onderzoek gaat uitvoeren. Blijkt uit het onderzoek dat de meter prima functioneert en dat de meetgegevens juist zijn, dan zijn de kosten van het onderzoek voor degene die om het onderzoek heeft gevraagd. Blijkt uit het onderzoek dat de meter en/of de meetgegevens niet juist zijn, dan zijn de kosten van het onderzoek in principe voor u. Deze kosten kunt u mogelijk terughalen bij degene die voor uw meter en meting moet zorgdragen. Uiteraard heeft ook de netbeheerder belang bij een goede meetinrichting. Zijn rechten en plichten zijn geregeld in de aansluit- en transportovereenkomst.

Wat waarneer de meter inderdaad niet blijkt te kloppen ?

In dat geval zal Pink Energie uw rekeningen binnen 10 werkdagen corrigeren. Dit zal echter alleen gebeuren over ten hoogste 24 maanden gerekend vanaf het moment dat er twijfel is ontstaan over de juistheid van de meter en/of de meting en deze twijfel bekend is gemaakt. De herberekening wordt gemaakt aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Wanneer het onderzoek geen uitsluitsel biedt wat het verbruik zou moeten zijn geweest, kan Pink Energie de herberekening maken op basis van een schatting. Deze schatting kan Pink Energie vaststellen na overleg met de netbeheerder en de erkende meetverantwoordelijke. 

Hoe kan ik mijn meterstanden doorgeven ?

Neemt u hiervoor contact op met uw eigen netbeheerder. U kunt de contactgegevens van uw netbeheerder vinden op de websites www.energiekamer.nl (onder transport) www.eancodeboek.nl.

Ik heb de verkeerde standen doorgegeven. Hoe kan ik dit corrigeren ?

Dit verschilt per netwerkbeheerder, maar meestal kunnen meterstanden die u via internet of telefoon heeft doorgegeven nog dezelfde dag worden gewijzigd. Dat kan weer via de telefoon of het internet. Wanneer u pas later ontdekt dat u niet de juiste standen heeft doorgegeven, kunnen deze veelal niet meer worden aangepast. Pink Energie kan daarna alleen verwerken, wat de netwerkbeheerder aangeeft. Wij adviseren u bij standen die erg afwijken dan ook contact op te nemen met de klantenservice van uw netwerkbeheerder.

Waarom zijn de meterstanden op de jaarnota anders dan de meterstanden die ik heb doorgegeven ?

Als u uw meterstanden niet op tijd aan de netbeheerder levert en/of al te veel afwijken van de door de netwerkbeheerder vermeende standen, maakt de netbeheerder een schatting van uw standen. Deze schatting kan afwijken van uw werkelijke meterstanden. Het is daarom dan ook belangrijk dat u tijdig deze standen aan de netbeheerder doorgeeft.

Hoe en waar is mijn meterstand af te lezen ?

Dat ligt aan uw meter. De plaats van het telwerk dat de dal/piekuren aangeeft is per regio/plaats verschillend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw netwerkbeheerder of onze klantenservice. U kunt de contactgegevens van uw netbeheerder vinden op de websites www.energiekamer.nl (onder transport) www.eancodeboek.nl..