Energiebronnen

Groene en grijze stroom van Pink Energie zijn afkomstig van de volgende fossiele en duurzame energiebronnen*:

  Groene stroom Grijze stroom
Fossiele energiebronnen
Kolen 0,0% 38,6%
Aardgas 0,0% 43,9%
Overig fossiel 0,0% 5,7%
Duurzame energiebronnen
Wind 39,8% 4,7%
Biomassa 60,2% 7,1%
Milieuconsequencies
CO2 (g/kWh) 0 382,2
Radioactief afval (g/kWh) 0,00000 0,00000

* Bronsamenstelling 2010. De cijfers zijn berekend op basis van een door
 EnergieNed vastgestelde en door de DTe geaccepteerde berekeningsmethodiek.