Groene versus Grijze energie

Groene energie is elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen zoals water, wind, zon en biomassa. Duurzaam betekent dat ze onuitputbaar zijn en dat ze geen uitstoot van stoffen hebben die de lucht verontreinigen of klimaatverandering veroorzaken.
 

Grijze energie is elektriciteit die is opgewekt met “oude” brandstoffen zoals kolen, bruinkool, gas, olie en kernenergie. Net als de fossiele brandstoffen is ook de voorraad uranium eindig en daarbij is het opslaan van radioactief afval niet zonder gevaar.
 

Groene energie is qua pure inkoopkosten ca. 1-2% duurder dan grijze stroom. Er zijn wel energiebedrijven die ervoor kiezen om het tegen hetzelfde tarief aan te bieden. Overeind blijft dat het duurder is om het in te kopen, net zoals biologisch geteelde groenten duurder zijn dan de niet biologische.
 

In alle eerlijkheid: echte schone energie is niet mogelijk. Het proces van delfstoffen winnen, produceren van windmolens of zonnepanelen, veiligheidsrisico's, transporteren van stroom en gas is allemaal een milieu belastende zaak. Groene energie is niet echt Groen maar een beetje minder grijs, het is vooral een marketingterm die aangeslagen is en een steentje bijdraagt aan een beter milieu en helpt bij het achter laten van een kleinere "foot print". De allerbeste groene maatregel is nog steeds om minder energie te verbruiken. Stel dat Groene energie 20% beter zou zijn, dan had echt iedereen alleen maar groene energie. Groen helpt, maar het is maar een klein beetje. Pink Energie pleit voor om gezamelijk serieuze inspanningen te leveren om de problematiek van energieschaarste en milieuvervuiling door energieverbruik structureel aan te pakken (en dat zal pijn doen in de portemonee en in het verbruik). De komende jaren worden deze gigantisch vraagstukken alleen nog maar belangrijker.